Aanpak Omtzigt #VoorAmsterdam

Burgers en ondernemers komen soms vast te zitten in bureaucratie: een net van weinig transparant beleid, opgelegd vanuit een overheid die de menselijke maat uit het oog verloren is. De toeslagenaffaire is daar een duidelijk voorbeeld van, maar ook op lokaal niveau komt het steeds vaker voor dat burgers en ondernemers zich door opgelegd beleid machteloos voelen.


De band tussen burgers, ondernemers en bestuur is verzwakt. Grote problemen blijven daardoor liggen: het ontbreekt aan daadkracht om verbeteringen in de maatschappij te realiseren.


Een vernieuwing van het ‘sociaal contract’ is nodig. Wat hierin centraal staat is niet het individu, niet de overheid en niet de vrije markt – maar de samenleving. Een overheid die dienstbaar is aan die samenleving maar ook burgers die zich actief inzetten voor hun samenleving. Daarom publiceren wij vandaag het Appèl Voor Amsterdam. 


Dat betekent dat niet alleen onze vertegenwoordigers in de politiek zich onverbiddelijk en vastberaden inzetten voor die behoeften (zoals Pieter Omtzigt met enkele collega’s in de Kamer) maar ook dat burgers en bedrijven actief hun problemen aandragen bij die volksvertegenwoordigers, ook op lokaal niveau.


Met platformamsterdam.nl (#VoorAmsterdam) geven wij het startschot voor een invulling van dat nieuwe sociale contract. Burgers, verenigingen en ondernemers – ongeacht hun politieke kleur - kunnen op het platform #VoorAmsterdam hun pijnpunten aandragen en, samen met andere inwoners en volksvertegenwoordigers, hun schouders eronder zetten om tot oplossingen komen. Of het nu gaat om erfpacht, geweld op straat, lokaal ondernemerschap of de aanpak van overlast door toeristen. #VoorAmsterdam wordt weliswaar gestart door CDA-Amsterdam maar stelt zich ten dienste van alle Amsterdammers. Daar waar inwoners van onze stad in de knel komen, waar het stadsbestuur niet in beweging komt, daar komen wij #VoorAmsterdam in actie.


Dat kan door in de gemeenteraad de bestuurders te wijzen op hun verantwoordelijkheid: inbrengers kunnen zelf hun probleem of oplossing presenteren waarna onze gemeenteraadsleden druk op de zaak houden.


Of dat kan door stadsdialogen te organiseren rondom thema’s en problemen waar inwoners en ondernemers in onze stad last van hebben. Zo'n stadsdialoog is geen eindstation maar een katalysator om mensen bij elkaar te brengen en samen obstakels uit de weg te ruimen.


Wacht niet af tot een ander het initiatief neemt: begin zelf. Het is tijd #VoorAmsterdam.


Lees hier ons Appèl VoorAmsterdam en kom in actie op platformamsterdam.nl

Lees hier de volledige versie

CDA.AMS - Een Nieuw Sociaal Contract